Depan Direktori Geografis dan Geologi

Geografis dan Geologi

Luas Desa : 673.144 Ha

Terdiri dari :  5 RW. Dan 63 RT. Yang dibagi menjadi 5 Dusun.

 

Tanah Bengkok dan Lungguh

Sawah                                                                 

25.300  ha

Darat

ha

Jumlah

25.300   ha

                                                                          

Tanah Desa

Kuburan                                                              

0,500  ha

Pekarangan Desa                       

114.307  ha

Pangangonan

27,50  ha

Lapang Olah Raga

1,86  ha

Jumlah

114.336,86  ha

 

Tanah Milik Rakyat

Sawah                                                                 

253.300  ha

Perumahan

114.307  ha 

Tegalan/Palawija

103.760  ha 

Hutan Rakyat

144.500  ha 

Kolam/Empang

ha

Lain-lain

57.277  ha 

Jumlah

673.144  ha